Rynek usług budowlano-remontowych w Warszawie prężnie się rozwija, ale nie jest łatwo znaleźć firmę, która potrafi mądrze i z inspiracją wykonać projekt kliniki. Tylko najwyższej klasy specjaliści podejmują się projektowania placówek medycznych, które wymagają specjalistycznej wiedzy i umiejętności, zrozumienia specyfiki pracy placówek medycznych i ścisłego przestrzegania norm sanitarnych i higienicznych. Opracowując projekty klinik i prywatnych gabinetów lekarskich, firma Euromed-Bud starannie opracowuje funkcjonalność i ergonomię przestrzeni – zarówno lekarze, jak i pacjenci będą zadowoleni!

Kompleksowe projektowanie klinik medycznych

Podczas projektowania kliniki ważne jest, aby zachować równowagę pomiędzy wymogami higieny, estetyki i ergonomii, wykazując się pomysłowością i kreatywnością. Wysokiej jakości projekty klinik medycznych nie tolerują stereotypowych technik i są opracowywane indywidualnie z uwzględnieniem specyfiki pomieszczenia. Prywatne kliniki i gabinety medyczne rzadko znajdują się w budynkach pierwotnie zaprojektowanych jako placówki medyczne; w celu dostosowywania lokalu do świadczenia usług medycznych, wymagany jest remont kapitalny z przebudową, który jest przeprowadzany zgodnie ze specjalnym projektem.

W opracowaniu projektu uczestniczą specjaliści o różnym profilu – inżynierowie, architekci, technolodzy, elektrycy, hydraulicy, projektanci i dekoratorzy. W wyniku kompleksowego podejścia do projektowania starannie opracowywane są wszystkie szczegóły techniczne, regulacyjne i organizacyjne, które zapewniają efektywną pracę placówki medycznej:

 • zagospodarowanie przestrzeni uwzględniające wymagania prawne i strukturę organizacyjną kliniki, podział stref „czystych” i „brudnych”;
 • rozprowadzenie sieci inżynieryjnych, instalacja wentylacji i oświetlenia;
 • obliczanie, montaż i podłączanie urządzeń specjalnych;
 • środki bezpieczeństwa przeciwpożarowego i ostrzegania w sytuacjach awaryjnych;
 • przystosowania dla osób niepełnosprawnych;
 • środki ochrony biologicznej w oddziałach diagnostyki radiologicznej i radioterapii;
 • dobór materiałów wykończeniowych, mebli i elementów dekoracyjnych;
 • opracowanie stylu korporacyjnego.

Co obejmuje projektowanie placówek medycznych

Projektowanie placówek medycznych nie ogranicza się  do modelowania wnętrza – ze względu na to, że projekty budynków placówek medycznych są związane z konkretnym obiektem, wymagana jest kontrola lokali wraz  z pomiarami, badaniem planu ogólnego i analizą komunikacji; na podstawie uzyskanych wyników sporządza się zadanie techniczne. Zgodnie z wynikami inspekcji opracowywany jest projekt koncepcyjny – szkic pomieszczenia, przekazujący ogólny wygląd i atmosferę wnętrza; zwykle oferowane jest kilka opcji rozwiązań architektonicznych i planistycznych.

Po zatwierdzeniu koncepcji projektu na podstawie szkicu opracowywany jest szczegółowy model wnętrza 3D w odniesieniu do obiektem oraz zestaw dokumentacji technicznej. W związku z tym usługa projektowania placówek medycznych w firmie Euromed-Bud obejmuje zestaw działań związanych z zagospodarowaniem pomieszczenia i organizacją przestrzeni:

 • funkcjonalne zagospodarowanie przestrzeni;
 • obliczanie sieci inżynieryjnych, wentylacji i oświetlenia;
 • rozmieszczenie gniazd, przełączników i lamp;
 • dobór i montaż urządzeń specjalnych;
 • kolorystyka pomieszczeń;
 • rozmieszczenie mebli i akcesoriów.

Etapy prac przy projektowaniu szpitali

Prawidłowa kolejność działań w projektowaniu klinik zmniejsza liczbę ulepszeń; przypadkowe błędy w obliczeniach są wykrywane w odpowiednim czasie i natychmiast eliminowane. Optymalny algorytm opracowywania projektu placówki medycznej, który utrzymuje wysokie tempo realizacji projektu bez utraty jakości, składa się z pięciu kroków:

 • ustalenie zadania – rozmowa wstępna z klientem, oględziny obiektu, przygotowanie zadania technicznego;
 • zawarcie umowy zlecenia – określa zakres i harmonogram prac, terminy realizacji prac oraz gwarancje ze strony wykonawcy;
 • kalkulacja i uzgadnianie kosztorysów;
 • opracowanie i zatwierdzenie koncepcji projektu;
 • wizualizacja 3D i przygotowanie dokumentacji technicznej – rysunków, specyfikacji.

Designerski remont „pod klucz” z nadzorem autorskim jest logiczną kontynuacją projektu: gdy pracami kieruje projektant, który dokładnie przestudiował obiekt, nie ma się czym martwić. Opracowanie i realizacja projektu przez jednego wykonawcę daje istotne korzyści organizacyjne poprawiające jakość remontu:

 • skrócenie terminów dzięki połączeniu projektowania z pracami remontowymi;
 • uproszczenie komunikacji pomiędzy jednostkami wykonawczymi;
 • większy nacisk i eksperckie zarządzanie ryzykiem.

Projekt placówki medycznej – układ funkcjonalny

Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia w placówkach medycznych konieczne jest przydzielenie stref funkcjonalnych – rejestracji, poczekalni, gabinetów lekarskich i zabiegowych, szatni i sal wypoczynkowych dla personelu, pomieszczeń gospodarczych i oddzielnych toalet dla pracowników i odwiedzających klinikę. W niektórych przypadkach dozwolone jest łączenie kilku funkcji w jednym pomieszczeniu; na przykład recepcja jest połączona z poczekalnią, ale najpierw należy wyjaśnić, czy specjalizacja kliniki pozwala na taką opcję.

Racjonalny układ placówek medycznych oszczędza czas i upraszcza interakcję oddziałów, a w niektórych sytuacjach nawet ratuje życie – szybki dostęp do sali operacyjnej i gabinetów diagnostyki obrazowej z oddziału ratunkowego może być decydujący dla  pacjenta. Szczególną uwagę zwraca się na dogodną lokalizację stanowisk pielęgniarskich i optymalizację schematów ruchu personelu medycznego – wybierz najkrótsze trasy, które nie naruszają zasad aseptyki i antyseptyki.

Projekt placówki medycznej – rozwiązania techniczne

W szpitalach i wielodyscyplinarnych ośrodkach medycznych szeroko stosowane są zaawansowane technologicznie urządzenia wymagające specjalnych warunków pracy. W jednostkach operacyjnych, oddziałach intensywnej opieki medycznej konieczne jest zapewnienie nieprzerwanego zasilania, wzmocnionej wentylacji i specjalnych trybów klimatyzacji ze specjalnymi technologiami oczyszczania i dezynfekcji powietrza. Aby hałas działającego sprzętu nie przeszkadzał pacjentom szpitala, należy zadbać o wysokiej jakości izolację akustyczną ścian i sufitów.

Przy projektowaniu pomieszczeń do diagnostyki radiologicznej i radioterapii brane są pod uwagę wymagania ochrony biologicznej – źródła promieniowania jonizującego podlegają specjalnej osłonie, sprzęt jest sterowany zdalnie z chronionych pomieszczeń. W gabinetach lekarskich i pomieszczeniach zabiegowych może być konieczne zainstalowanie punktów poboru wody, zaopatrzenie w wodę i systemy kanalizacyjne, instalacja lamp dezynfekcyjnych i ozonatorów.

Laboratoria kliniczne są wyposażone w okapy do pracy z niebezpiecznymi czynnikami, urządzenia gaśnicze i urządzenia chłodnicze do przechowywania biomateriałów. W pomieszczeniach do scentralizowanej sterylizacji należy rozważyć lokalizację sterylizatorów i systemów przechowywania, biorąc pod uwagę zasady aseptyki i antyseptyki – sterylne narzędzia i materiały powinny być chronione przed mnożeniem drobnoustrojów podczas przenoszenia i przechowywania.

Wykończenie wnętrz placówek medycznych

Projektując wnętrze szpitala, ważne jest, aby trzymać się koncepcji „przestrzeni wspomagającej” i stworzyć zrelaksowane, pełne zaufania środowisko, które pomaga pacjentom radzić sobie ze stresem, lękiem i zakłopotaniem. Rozmieszczenie mebli i sprzętu jest przemyślane w taki sposób, aby nie zakłócało czyszczenia i dezynfekcji, zwolniło przejścia i stworzyło komfortowe warunki dla lekarza i pacjenta. Pozytywne postrzeganie projektu kliniki motywuje i inspiruje personel, zapobiega wypaleniu emocjonalnemu i poprawia jakość opieki zdrowotnej.

W wykończeniach rejestracji, poczekalni i sal preferowane są spokojne pastelowe kolory i uspokajające naturalne odcienie. Jasne kolory wnoszą do wnętrza ożywienie i rozweselają, ale jednocześnie mają ekscytujący efekt; aby uniknąć przeciążenia sensorycznego, są one używane wyłącznie jako akcenty. Czyste chłodne odcienie odświeżają atmosferę i poprawiają koncentrację, ale jednocześnie wywołują poczucie wyobcowania, dlatego należy je zachować w pomieszczeniach, w których nie przewiduje się aktywnej interakcji z pacjentami.

Elementy dekoracyjne przyczyniają się do zmniejszenia lęku, luzują sytuację i odwracają uwagę od ciężkich myśli – im więcej indywidualności we wnętrzu, tym mniej miejsca na zwykłe negatywne skojarzenia. Organiczne tekstury jako akcenty nadają pomieszczeniom przytulny wygląd domowy, a rozmieszczenie akcesoriów w miejscach, w których wykonywane są  bolesne zabiegi, wygładza dyskomfort fizyczny i psychiczny.

Szczególnie ważna jest rola dekoracji w placówkach opieki nad dziećmi: interaktywna dekoracja izb i korytarzy, malowanie ścian i stylizacja sprzętu medycznego wyzwalają wyobraźnię i tworzą przestrzeń do zabawy wokół dziecka. Postrzegając leczenie jako grę, mali pacjenci szybciej przyzwyczajają się do kliniki i nie boją się zabiegów medycznych.

Jakie błędy w projektowaniu mogą wystąpić u nieprofesjonalistów?

Szukając wykonawcy projektu kliniki, ważne jest, aby nie gonić za okazjonalnymi cenami, ale wybierać specjalistów, którzy znają specyfikę opieki zdrowotnej. Projektowanie placówek medycznych powinno być podstawową specjalizacją firmy, a nie jedną z wielu prac podrzędnych; podejście amatorów zmniejsza funkcjonalność budynków i zwiększa koszty związane z utraconymi zyskami i karami. Wymieniamy główne problemy, z jakimi borykają się inwestorzy, którzy zlecili zakładu leczniczego niekompetentnemu wykonawcy:

 1. Zły dobór materiałów. W wykończeniu pomieszczeń medycznych należy stosować materiały odporne na wilgoć o gładkiej powierzchni, odporne na działanie agresywnych środowisk, w przeciwnym razie wkrótce konieczne będzie rozpoczęcie nowego remontu.
 2. Układ pomieszczeń bez uwzględnienia interakcji oddziałów i algorytmów działań ratowników medycznych. Niefunkcjonalne wnętrza i irracjonalne wzorce relokacji personelu utrudniają monitorowanie stanu pacjentów i utrudniają terminową pomoc.
 3. Przestarzałe rozwiązania architektoniczno-planistyczne. Typowe projekty oparte na systemie dwukadłubowym już dawno straciły swoją aktualność – koszty budowy i eksploatacji wieżowca zwracają się powoli, nieporęczne konstrukcje utrudniają aranżację dróg dojazdowych, utrudniają dostęp do naturalnego światła i ograniczają możliwości modernizacji.
 4. Naruszenie ergonomii przestrzeni. Niewłaściwe rozmieszczenie sprzętu utrudnia kontrolę i manipulację, powoduje przepracowanie i irytację lekarzy, a jednocześnie dodatkowe niedogodności dla pacjentów.
 5. Kary za naruszenie norm sanitarnych i norm technologicznych. Nieprofesjonalistom trudno jest zrozumieć sprzeczne wymagania prawne, ale dla organów nadzoru nie jest to argument, a kary uderzają nie tylko w portfel, ale także w reputację.

Dlaczego warto zamówić u nas projekt kliniki?

Firma budowlana Euromed-Bud jest uznanym ekspertem w dziedzinie projektowania, remontów i modernizacji placówek leczniczych na terenie Warszawy i okolic. Zamawiając u nas projekt kliniki, szpitala lub prywatnego gabinetu lekarskiego, otrzymasz skuteczne kompleksowe rozwiązanie, które wzmocni twoją pozycję na rynku usług medycznych.

Dogłębne zrozumienie nowoczesnych technologii medycznych pozwala nam realizować zamówienia na dużą skalę w krótkim czasie i utrzymywać ceny na akceptowalnym poziomie. Jesteśmy otwarci na oryginalne pomysły i rozsądne kompromisy – nasi klienci mogą liczyć na kompleksowe wsparcie i komfortowe warunki współpracy:

 • pracujemy w dogodnych dla Ciebie godzinach, w tym w godzinach nadliczbowych i w weekendy;
 • samodzielnie przygotowujemy miejsce pracy i sprzątamy po sobie;
 • dostarczamy niezawodne certyfikowane materiały w korzystnych cenach;
 • zapewniamy uzasadnienie kosztorysu i rozważamy możliwości jego optymalizacji – bez opłat, ukrytych dopłat i narzuconych usług;
 • załatwiamy zezwolenia bez opóźnień i zwłoki;
 • stale doskonalimy swoje umiejętności i stosujemy w praktyce zaawansowane osiągnięcia architektury medycznej i ergonomii.

Euromed-Bud to profesjonalizm, rzetelność i przejrzystość na każdym etapie realizacji projektu, odpowiedzialność za wynik i gwarancja na wszelkiego rodzaju prace. Inżynierowie zajmują się projektowaniem, projektanci – wykończeniem, doświadczeni specjaliści z licencjami i uprawnieniami pracują w ekipach remontowych, ale ostatecznie decyduje zawsze klient. Jeśli jesteś gotowy, aby rozpocząć projektowanie stylowej, nowoczesnej i ergonomicznej kliniki, wypełnij formularz na stronie internetowej firmy: bezpłatna pierwsza konsultacja wyjaśni sytuację i określi drogę rozwoju!

25 obiektów - prace już oddane!
3 obiekty - trwają prace

Dlaczego warto wybrać EUROMEDBUD

1

Wąska specjalizacja

Wybór konkretnej specjalizacji potwierdza profesjonalizm naszego zespołu i kompetencje firmy w obszarze docelowym
2

Oferty pakietowe

Oferujemy korzystne stawki pakietowe i regularnie ogłaszamy oferty promocyjne dla nowych i obecnych klientów
3

Pełen zakres usług

Wykonujemy pełny cykl prac budowlanych i remontowych: od stworzenia projektu i opracowania projektu do oddania obiektu do użytku
4

Gwarancja jakości

Jesteśmy pewni niezawodności i trwałości oddanych przez nas obiektów, dlatego udzielamy gwarancji na wszelkiego rodzaju prace

Tworzenie indywidualnych projektów.
Zalecenia w doborze materiałów

Zamów projekt

 • Bezpłatny wyjazd na placówkę i konsultacje
 • Rekomendacje doświadczonych specjalistów
 • Dobór materiałów wysokiej jakości
 • Optymalizacja budżetu na realizację  Jak pracujemy?

  Przyjmujemy zgłoszenia i kontaktujemy się z klientem

  Sporządzamy kosztorys i uzgadniamy koszt

  Zatwierdzamy harmonogram prac i podpisujemy umowę

  Dostarczamy materiały i zabieramy się do pracy

  Sprzątamy po sobie i oddajemy obiekt do użytku

  Pozostają pytania?

  • Jeśli masz jakieś pytania, napisz do nas lub zadzwoń. Jeśli nie otrzymasz natychmiastowej odpowiedzi, oznacza to, że Twoja aplikacja jest w trakcie przetwarzania.
  • Utrzymujemy stały kontakt z naszymi klientami i klientami. Istnieje możliwość kontaktu przez e-mail lub telefon z różnymi działami firmy.
  • Informacje o wszystkich naszych promocjach i zniżkach w mediach społecznościowych. Zapisz się aby niczego nie przegapić!

  Zamów Konsultację