Kapitalny remont domu

Nawet najsilniejszy dom, budowany „od wieków”, czasem wymaga modernizacji: elementy konstrukcyjne psują się, wyposażenie się zużywa, układ i wnętrza stają się przestarzałe i nie spełniają potrzeb właścicieli. Aby przywrócić funkcjonalność mieszkania, trzeba przystąpić do generalnego remontu, ale nie spiesz się, aby rzucić wszystkie swoje plany i oszczędności na ołtarz ulepszeń – sumienny wykonawca zadba o wszystko. Euromed-bud, zasłużony ekspert od napraw w Warszawie, wyremontuje Twój dom szybko, niedrogo iz wysoką jakością: możesz polegać na profesjonalistach!

Główny remont – koncepcje i etapy

Remont generalny jest powszechnie rozumiany jako zespół prac remontowo-budowlanych oraz działań organizacyjno-technicznych mających na celu wyeliminowanie degradacji fizycznej i moralnej. Remont domu nie przedłuża żywotności budynku, ale zapewnia komfort i bezpieczną eksploatację mieszkania. W razie potrzeby elementy konstrukcyjne i systemy inżynierskie są wymieniane, przebudowywane i modernizowane, ale cechy projektowe i przeznaczenie funkcjonalne budynku pozostają niezmienione.

Plan orientacyjny

Aby uniknąć zbędnych wydatków i opóźnień, konieczne jest przestrzeganie prawidłowej kolejności prac podczas remontu. Plan działań rekultywacyjnych sporządza generalny wykonawca na podstawie wyników oględzin obiektu; podczas remontu pod klucz wykonywany jest pełny cykl pracy:

 • opracowanie i zatwierdzenie projektu;
 • przygotowanie i zatwierdzenie kosztorysu;
 • odbudowa i wymiana komunikacji;
 • wymiana podwójnie oszklonych okien i drzwi;
 • prace dekarskie i elewacyjne;
 • naprawa okablowania i dystrybucji sieci elektrycznych;
 • montaż opraw oświetleniowych;
 • instalacja i podłączenie instalacji wodno-kanalizacyjnych;
 • remont kuchni i montaż wyposażenia kuchni;
 • wyposażenie lokali mieszkalnych;
 • aranżacja mebli i wystroju;
 • Czyszczenie i usuwanie gruzu budowlanego.

Na zakończenie naprawy wystawiany jest protokół odbioru, który potwierdza prawo do serwisu gwarancyjnego i jest poświadczony podpisami obu stron. Po uzgodnieniu możliwe jest wykonanie dodatkowych prac, które są płatne osobno; z zadowoleniem przyjmujemy kreatywną inicjatywę i znajdujemy skuteczne sposoby realizacji oryginalnych pomysłów.

Remont kapitalny lokalu – ocena stanu obiektu

Renowacja starych budynków wymaga znacznych inwestycji; Przed przystąpieniem do generalnego remontu domu należy upewnić się, że projekt jest opłacalny. Jeśli ściany nośne są uszkodzone, koszty naprawy zbliżają się do kosztów budowy nowego domu, dlatego nie ma sensu odnawiać budynku. Dlatego przed rozpoczęciem prac przeprowadzana jest kompleksowa inspekcja obiektu – ocena stanu zewnętrznych i wewnętrznych elementów konstrukcyjnych wraz z urządzeniami łączności i inżynierii.

Inspekcja wewnętrzna obejmuje:

Wygodne życie w sektorze prywatnym zależy od stanu systemów podtrzymujących życie – elektryczności, ogrzewania, wodno-kanalizacyjnych i kanalizacyjnych. Plan wewnętrznej inspekcji budynków obejmuje inspekcję sieci inżynieryjnych i urządzeń pod kątem bezpieczeństwa, efektywności energetycznej i ergonomii:

 • kontrola okablowania i urządzeń elektrycznych;
 • sterowanie ogrzewaniem, hydrauliką i kanalizacją;
 • sprawdzanie armatury;
 • Badania jakości wody

Planując generalny remont, ważne jest, aby poprawnie obliczyć żywotność sieci i wybrać sprzęt o maksymalnej żywotności w danych warunkach. Aby obniżyć koszty utrzymania mieszkań, dyskutuje się o możliwościach odbudowy i modernizacji zrujnowanej komunikacji w starych domach.

Potężne pantografy są podłączone do osobnych linii – zapobiegnie to przeciążeniu sieci i zwarciom podczas korzystania z urządzeń gospodarstwa domowego. Wygodne jest łączenie bruzdowania w ścianach podczas naprawy okablowania z wymianą izolacji termicznej, instalacją paroizolacji i wyrównywaniem powierzchni.

Podczas badania komunikacji rozważane są również sposoby integracji technologii oszczędzających zasoby, aby obniżyć rachunki za media i oszczędzać energię. Wyposażenie sieci wodociągowych w nowoczesne systemy uzdatniania wody wydłuża żywotność instalacji podgrzewania wody i zapobiega zatykaniu się rur. Zainstalowanie baterii z aeratorami i ekostrumieniem ogranicza zużycie wody, aw łazience i kuchni zamontowano systemy przeciwzalewowe.

Instalacja energooszczędnych urządzeń klimatyzacyjnych zmniejsza zapotrzebowanie na zasoby energetyczne i poprawia atmosferę w pomieszczeniu, a wprowadzenie inteligentnych technologii pozwala na sterowanie domem na odległość. Indywidualne systemy grzewcze wyposażone są w termostaty – automatyczna regulacja zależna od pogody zmniejsza zużycie energii o 30-40%. Zużyte urządzenia grzewcze są zastępowane nowoczesnymi ekonomicznymi modelami, a zamiast żeliwnych baterii instalowane są grzejniki bimetaliczne o większym odprowadzaniu ciepła.

Zewnętrzne – zewnętrzne prace kontrolne obejmują:

Zakres prac na zewnątrz zależy od nośności ścian, dachu i fundamentu; brana jest również pod uwagę szczelność konstrukcji, która zapewnia izolację termiczną, odporność na wilgoć i izolację akustyczną budynku. Protokoły prac oględzin zewnętrznych zawierają dane o stanie głównych elementów konstrukcyjnych tworzących szkielet budynku:

 • oględziny dachu, poddasza i stropów;
 • szukaj pęknięć i nieszczelności w ścianach;
 • ocena szczelności zestawów okiennych i drzwiowych;
 • rewizja systemu wentylacji i mikroklimatu;
 • kontrola izolacji wodnej, cieplnej i akustycznej;
 • oględziny fundamentu, cokołu i piwnic.

Przesuwanie i wyburzanie ścianek działowych, dodawanie otworów okiennych i drzwiowych może prowadzić do zmiany stabilności konstrukcji. Jeśli planowana jest przebudowa osiedla, w trakcie kontroli okazuje się, jak reorganizacja przestrzeni wpłynie na bezpieczeństwo budynku; Równoważenie obciążenia może wymagać dodatkowych zworek.

W przypadku wykrycia wycieków ciepła plan remontu obejmuje wymianę podłóg, dodatkową izolację i poprawę paroizolacji; montaż systemu „ciepłej podłogi” oraz układanie niektórych rodzajów powłok wymaga przygotowania wylewki. Równocześnie przebudowywany jest system wentylacji – aby zachować zdrowy mikroklimat w pomieszczeniach zamkniętych, konieczne jest zamontowanie zaworu nawiewnego lub wentylatora.

Remont generalny lokalu – przygotowanie projektu

Dokumentacja projektowa określa sposób wykonania inwestycji oraz służy jako uzasadnienie dla proponowanych rozwiązań technicznych. Podczas projektowania oblicza się zapotrzebowanie na materiały budowlane, zasoby pracy, maszyny i mechanizmy, ustala się wielkość, czas i koszt napraw; Na podstawie projektu sporządzany jest harmonogram prac, który zapewnia racjonalne wykorzystanie czasu i zasobów. Aby uprościć ustalanie zadań, oferujemy klientom wypełnienie briefu na stronie internetowej – pomoże to w prawidłowym ustaleniu priorytetów i uwzględnieniu wszystkich życzeń.

Remont w budownictwie – widok od strony prawa

Jeżeli planuje się przebudowę budynku ze zmianą elewacji, ścian nośnych i sieci inżynieryjnych, projekt przesyłany jest do zatwierdzenia organom nadzorczym; dokonano odpowiednich zmian w dowodzie rejestracyjnym lokalu mieszkalnego. Niezatwierdzona przebudowa utrudnia sprzedaż domu: wyceniona wartość jest obniżana o 5-10%, a właściciel domu jest zmuszony zapłacić grzywnę i przywrócić pierwotny stan konstrukcji.

Prawo w Polsce zabrania:

Wydanie pozwolenia na kapitalny remont wraz z przebudową i przebudową uzależnione jest od zachowania standardów technologicznych oraz bezpieczeństwa mieszkania. W Polsce zabronione jest prowadzenie działań pogarszających wytrzymałość podstawowych konstrukcji oraz naruszających branżowe standardy higieny:

 • rozszerzenie powierzchni łazienek kosztem części mieszkalnej;
 • łączenie balkonów i loggii z pokojami;
 • umieszczanie grzejników na balkonach;
 • demontaż, przesuwanie i zamykanie kanałów wentylacyjnych;
 • naruszenie dźwiękoszczelności ścian.

Prawo zezwala na:

Jeżeli bezpieczeństwo odbudowy zależy od techniki wykonania, projekt naprawy musi być uzgodniony z organami dozoru technicznego. Niektóre kategorie prac mających wpływ na elewacje, ściany nośne i sufity są dozwolone po wydaniu oficjalnego zezwolenia:

 • przenieść lub zmienić obszar otworów;
 • montaż nowych okien i drzwi;
 • aranżacja poddasza, przebudowa poddasza niemieszkalnego na mieszkalny;
 • przebudowę schodów i dokończenie stopni zewnętrznych;
 • zwiększenie powierzchni pomieszczenia ze względu na korytarz lub spiżarnię;
 • przeniesienie lub zmiana powierzchni kuchni;
 • nowe przyłącza gazowe;
 • izolacje elewacji w domach powyżej 12 metrów;

W przypadku przebudowy mieszkań bez manipulacji podstawowymi konstrukcjami nie jest wymagane uzyskanie specjalnego pozwolenia, ale w niektórych przypadkach konieczne jest powiadomienie organów regulacyjnych. Zgłoszenie jest wymagane w przypadku prac zmieniających charakterystykę użytkową lokalu, zewnętrznych części budynku i terenów przyległych:

 • naprawa i wymiana pokryć dachowych;
 • instalacja świetlika;
 • naprawa hydroizolacji fundamentów;
 • zastąpienie kominka kominem;
 • montaż ogrodzenia o wysokości ponad 2,2m od strony ulicy.

Remonty kapitalne mieszkań – kosztorysy i wykonawcy

Zatwierdzenie kosztorysu jest jedną z głównych przeszkód: chęć klientów do oszczędzania jest zrozumiała, ale należy oszczędzać świadomie. Euromed-bud optymalizuje koszt remontu domu bez negatywnych konsekwencji: polegamy na bezpośrednich dostawach materiałów budowlanych i sprawdzonych rozwiązaniach; Przy zakupach hurtowych dostępne są duże rabaty. Remont pod klucz jest również tańszy: gdy cały cykl pracy jest wykonywany przez jedną organizację, wysokość prowizji jest minimalna.

Zlecenie pracy

Prace kapitałowe są wykonywane w ścisłej kolejności: od prac zewnętrznych do prac wewnętrznych oraz od prac wykończeniowych do prac precyzyjnych. Wielu właścicieli domów polega na sobie i nie uważa za konieczne angażowania specjalistów, ale nie należy przeceniać ich umiejętności. Poprawianie błędów pechowego mistrza będzie droższe niż generalny remont domu pod klucz.

Jaką pracę możesz wykonywać sam

Osoby niebędące specjalistami mogą wykonywać prace, które nie wymagają specjalistycznego wykształcenia i specjalnych narzędzi, a ryzyko kontuzji jest minimalne. Jeśli chcesz obniżyć koszty remontu – podejmij się prac, z którymi śmiało poradzisz sobie podczas napraw bieżących lub kosmetycznych:

 • stroboskopowy do okablowania elektrycznego;
 • układanie kabli, montaż gniazd i włączników;
 • ustawienie źródeł światła;
 • układanie rur i podłączanie armatury;
 • wyrównanie ścian i jastrychów;
 • renowacja i wymiana pokryć dachowych i podłóg;
 • tynkowanie i malowanie oraz tapetowanie;
 • izolacja ścian w budynkach niskich.

Prace, które mogą wykonywać tylko wyspecjalizowane organy

Prace niebezpieczne są wykonywane przez licencjonowanych wykonawców, a pracownicy ekip konserwacyjnych muszą posiadać uprawnienia potwierdzające ich kwalifikacje. Ponadto prawo nie zezwala na niezależne podłączenie prywatnego domu do głównych sieci; w związku z tym zaproszeni eksperci są również odpowiedzialni za podsumowanie komunikatów:

 • podłączenie do centralnej sieci energetycznej;
 • podłączenie do sieci centralnego ogrzewania i VC;
 • plombowanie urządzeń pomiarowych;
 • montaż urządzeń gazowych i piecowych.

Budowa i remont kapitału – robić czy nie?

Decyzja o generalnym remoncie domu nie jest łatwa, a przepisy nie nakazują planowanych prac renowacyjnych w sektorze prywatnym. Decyzję o przeprowadzeniu generalnego remontu właściciele podejmują we własnym zakresie, w oparciu o własne potrzeby, stan podstawowych obiektów oraz stopień pogorszenia komunikacji. Generalny remont z reguły nie podnosi kosztów mieszkania, ale ułatwia życie i obniża koszty eksploatacji, a w przypadku sprzedaży nieruchomości przyspieszy poszukiwanie nabywcy.

Usługi remontowe w Polsce

Profesjonalizm, skuteczność i przejrzyste ceny to główne kryteria wyboru wykonawcy prac inwestycyjnych w sektorze prywatnym. Wybierając Euromed-bud będziesz usatysfakcjonowany jakością i dostępnością usługi: od razu powiemy Ci, ile kosztuje remont domu i uzasadnimy każdą pozycję wydatków, dzięki czemu nie musisz obawiać się dodatkowych opłat i ukryte opłaty – to nie jest nasza rola. Zamów u nas remont domu szeregowego lub wiejskiego pod klucz i doceń korzyści płynące ze zintegrowanego podejścia do organizacji prac kapitałowych:

 • zgodność ze wszystkimi normami technologicznymi;
 • pomoc w optymalizacji kosztorysu;
 • stały kontakt z klientem;
 • preferencyjne dostawy materiałów budowlanych;
 • możliwość nadgodzin;
 • minimalizację hałasu i niedogodności;
 • Gwarancje na wszystkie rodzaje usług.

Wyjście

Inwestycje w remonty kapitalne szybko się zwrócą, jeśli zdasz się na doświadczenie fachowców i nawiązane relacje z dostawcami wysokiej jakości materiałów budowlanych. Certyfikowany wykonawca zapewni zgodność z przepisami budowlanymi i zaoferuje solidne rozwiązania projektowe, które przetrwały próbę czasu. Jeśli już podjąłeś decyzję, zostaw zgłoszenie na stronie Euromed-bud, a dyżurny wkrótce skontaktuje się z Tobą, aby omówić szczegóły naprawy i sporządzić umowę.

25 obiektów - prace już oddane!
3 obiekty - trwają prace

Kapitalny remont domu
Kapitalny remont domu
Kapitalny remont domu
Kapitalny remont domu Warszawa
Kapitalny remont domu Warszawa
Kapitalny remont domu Warszawa

Dlaczego warto wybrać EUROMEDBUD

1

Wąska specjalizacja

Wybór konkretnej specjalizacji potwierdza profesjonalizm naszego zespołu i kompetencje firmy w obszarze docelowym
2

Oferty pakietowe

Oferujemy korzystne stawki pakietowe i regularnie ogłaszamy oferty promocyjne dla nowych i obecnych klientów
3

Pełen zakres usług

Wykonujemy pełny cykl prac budowlanych i remontowych: od stworzenia projektu i opracowania projektu do oddania obiektu do użytku
4

Gwarancja jakości

Jesteśmy pewni niezawodności i trwałości oddanych przez nas obiektów, dlatego udzielamy gwarancji na wszelkiego rodzaju prace

Tworzenie indywidualnych projektów.
Zalecenia w doborze materiałów

Zamów projekt

 • Bezpłatny wyjazd na placówkę i konsultacje
 • Rekomendacje doświadczonych specjalistów
 • Dobór materiałów wysokiej jakości
 • Optymalizacja budżetu na realizację  Jak pracujemy?

  Przyjmujemy zgłoszenia i kontaktujemy się z klientem

  Sporządzamy kosztorys i uzgadniamy koszt

  Zatwierdzamy harmonogram prac i podpisujemy umowę

  Dostarczamy materiały i zabieramy się do pracy

  Sprzątamy po sobie i oddajemy obiekt do użytku

  Pozostają pytania?

  • Jeśli masz jakieś pytania, napisz do nas lub zadzwoń. Jeśli nie otrzymasz natychmiastowej odpowiedzi, oznacza to, że Twoja aplikacja jest w trakcie przetwarzania.
  • Utrzymujemy stały kontakt z naszymi klientami i klientami. Istnieje możliwość kontaktu przez e-mail lub telefon z różnymi działami firmy.
  • Informacje o wszystkich naszych promocjach i zniżkach w mediach społecznościowych. Zapisz się aby niczego nie przegapić!

  Zamów Konsultację