Własna działalność zaczyna się od wizyty w firmie budowlanej: w celu dostosowania pomieszczenia do potrzeb firmy, nie można obejść się bez pomocy fachowców. Po pierwsze, naprawa lokalu usługowego wymaga dogłębnej znajomości ram regulacyjnych, po drugie, projekt musi być uzgodniony w urzędach, a pozwolenia na pracę są wydawane licencjonowanym specjalistom. Remont lokalu użytkowego Warszawa powierza tylko sprawdzonym wykonawcom, wśród których znajduje się firma „Euromed-Bud” – czołowy ekspert w zakresie projektowania i remontów nieruchomości usługowych w Polsce.

Czy można wyremontować wynajmowany lokal?

Przedsiębiorcy wynajmujący lokale do prowadzenia działalności gospodarczej często obawiają się dokonywania napraw, aby nie kłócić się o koszty z właścicielem nieruchomości, chociaż prawo chroni prawa najemcy. Zgodnie z Kodeksem cywilnym nie można wynająć obiektu awaryjnego – wynajmujący musi zapewnić możliwość docelowego użytkowania pomieszczenia i utrzymać go w pożądanym stanie lub zrekompensować najemcy koszty utrzymania pomieszczenia.

Z drugiej strony, bez zgody Wynajmującego, nie wolno wprowadzać zmian w lokalu, które nie są związane z docelowym użytkowaniem lokalu lub są sprzeczne z umową najmu. Możesz oczekiwać na obniżenie czynszu przez okres do trzech miesięcy, a jeśli udokumentujesz potrzebę naprawy, czynsz może zostać obniżony o sześć miesięcy. Co miesiąc rejestrowane są udokumentowane koszty, jednak całkowity koszt naprawy nie może przekroczyć kwoty sześciomiesięcznych płatności w ciągu ostatnich 5 lat.

Brzmienie ustawy można jednak interpretować na różne sposoby: nie ma jednoznacznej definicji docelowego użytkowania nieruchomości; nie określono również, jaki stan lokalu można uznać za odpowiedni. Z tego powodu wskazane jest wcześniejsze omówienie i ustalenie w umowie dopuszczalnych zmian we wnętrzu i podziału kosztów między stronami. Na przykład umowa może zobowiązać najemcę do doprowadzenia obiektu w wymaganym stanie lub do ustalenia możliwości obniżenia czynszu za naprawę.

Remont pomieszczeń ogólnodostępnych

Aby przygotować pokój do przyjęcia klientów, często trzeba rozpocząć remont – aby skutecznie zagospodarować przestrzeń, może być konieczna przebudowa, a przed ułożeniem nowej podłogi należy wymienić lub wyrównać posadzkę. Stare okablowanie, zużyta lub przestarzała instalacja nie obsługuje potężnego nowoczesnego sprzętu, więc sieci inżynieryjne będą musiały zostać całkowicie rozbudowane lub zmienione.

Firma „Euromed-Bud” wykona remont w krótkim czasie i zgodnie ze wszystkimi normami – pracujemy szybko, sprawnie i dokładnie, staramy się nie hałasować i sprzątamy śmieci. Mamy duże doświadczenie w realizacji dużych projektów, w pełni zaopatrzone zaplecze logistyczne, wszystkie niezbędne pozwolenia, a co najważniejsze – utalentowani inżynierowie i technicy, którzy czerpią przyjemność z dobrze wykonanej pracy!

Designerski remont lokalu użytkowego

W przeciwieństwie do typowych remontów, remonty designerskie są przeprowadzane zgodnie ze specjalnym projektem, biorąc pod uwagę specyfikę działalności i osobiste życzenia klienta. Rozwiązania architektoniczno-planistyczne i styl korporacyjny są związane z cechami konstrukcyjnymi pomieszczenia, najbardziej spersonalizowane podejście zapewnia funkcjonalność i ergonomię przestrzeni do perfekcji.

Podczas remontu jest stały nadzór architektoniczny; kontrolowana jest zgodność z przepisami, czas i jakość wykonania pracy. Wynik nie oszuka Twoich oczekiwań, a inwestycja w pełni się opłaci dzięki zwiększeniu wydajności pracy i zwiększeniu sprzedaży – gdy pokój jest zaprojektowany z umysłem i uczuciem, jest wygodny zarówno dla personelu, jak i klientów!

Remont kosmetyczny lokalu użytkowego

Gdy pokój jest w dobrym stanie i ogólnie spełnia standardy technologiczne, wystarczy go odświeżyć unikając przebudowy na dużą skalę – zmienić tapetę i podłogi, zainstalować sufit napinany, zaktualizować meble i wystrój. Remont kosmetyczny tchnie nowe życie we wnętrzu i zwiększy prestiż firmy – stylowy, przytulny i zadbany pokój kojarzy się z sukcesem i budzi większe zaufanie.

Remont lokalu użytkowego pod klucz

Ludzie biznesu nie zawsze mają czas na zagospodarowanie pomieszczeń, dlatego w Warszawie poszukiwany jest remont pod klucz – usługi generalnego wykonawcy. Wszystkie rodzaje prac remontowych organizuje jedna firma, która bierze na siebie odpowiedzialność za wynik i wynajmuje klientowi gotowy obiekt. Umowa zlecenia na remont lokalu użytkowego pod klucz zawiera pełny pakiet usług na zasadzie ”all inclusive”:

 • prace przygotowawcze – wykonywanie pomiarów, analiza planu generalnego i instalacji;
 • opracowanie projektu, dokumentacji roboczej i specyfikacji;
 • przygotowanie i uzgodnienie kosztorysu;
 • uzgadnianie i sporządzanie zezwoleń;
 • zakup materiałów i urządzeń budowlanych;
 • prace remontowe zgodnie z harmonogramem, w razie potrzeby – pozyskiwanie podwykonawców;
 • sprzątanie i wywóz sprzętu budowlanego;
 • kontrola terminów i jakości prac;

Zalety naprawy pod klucz są oczywiste – oszczędność czasu i wysiłku kosztem wygody, możliwości realizacji niestandardowych pomysłów. Nie lekceważ jednak pułapek: nieuczciwi kontrahenci zawyżają koszty, narzucają niepotrzebne usługi, kierują się osobistymi motywami przy zatrudnianiu kontrahentów. Z firmą Euromed-Bud możesz obawiać się podstępu: zaoszczędzimy Ci niechcianych zmartwień, ale zachowasz pełną kontrolę nad procesem:

 • każdy etap prac remontowych uzgadniany jest z klientem, wyniki są zgodne z oczekiwaniami;
 • brak ukrytych dopłat – do każdego punktu kosztorysu dołączone jest uzasadnienie;
 • rozważane są możliwości optymalizacji i obniżenia kosztów kosztorysów bez uszczerbku dla jakości.

Kiedy mamy do czynienia z remontem pomieszczenia firmowego?

Przy rozliczeniu podatkowym kosztów remontu należy pamiętać, że nieruchomość wpisana jest do rejestru środków trwałych może zostać ulepszona; w takim przypadku opodatkowanie poniesionych kosztów wygląda inaczej niż w przypadku remontu bez zmiany właściwości użytkowych obiektu. Wartość kosztów poprawy środków trwałych powinna wynosić ponad 3500 zł (netto dla płatników VAT i brutto dla podmiotów zwolnionych z VAT). W piśmie wyjaśniającym Ministra Finansów z 1995 r wskazano że do ulepszeń środków trwałych zalicza się następujące rodzaje remontów:

 • przebudowa – zmiana aktualnego stanu nieruchomości w celu rozszerzenia funkcjonalności, poprawy warunków pracy i jakości obsługi budynków;
 • odbudowa – całkowite lub częściowe odtworzenie środków trwałych ze zmianą charakterystyki operacyjnej;
 • rozbudowa – rozbudowa budynków, budowli, linii technologicznych i innych aktywów;
 • modernizacja – modernizacja środków trwałych, dostosowanie do nowych norm technologicznych;
 • adaptacja – nadanie zasobom nowych właściwości funkcjonalnych lub dostosowanie do nowych zadań.

Remont pomieszczeń firmowych – wymiana dachu

Wymiana zużytego pokrycia dachowego może być uznana za naprawę i objęta odliczeniem podatków, jeśli przywrócony zostanie pierwotny stan budynku. Jeśli do pokrycia dachu stosuje się nowoczesne materiały, zmiany można interpretować jako modernizację; w związku z tym koszty nie podlegają odpisom w ramach kosztów pośrednich.

Remont lokalu firmowego – wymiana okien

Wymiana profili okiennych i drzwiowych ma na celu poprawę pierwotnego stanu technicznego obiektu i kwalifikuje się jako przebudowa. Ale jeśli wymiana okien odbywa się w ramach planowanej naprawy i nie pociąga za sobą zmiany wielkości otworów świetlnych i innych cech technicznych pomieszczenia, koszty wymiany okien można uwzględnić w całkowitym koszcie napraw, który jest równoważony odliczeniem podatkowym.

Remont lokalu firmowego – wymiana mebli

Meble nie są bezpośrednio związane z nieruchomościami i nie wpływają na właściwości użytkowe pomieszczenia, dlatego nie są zaliczane do środków trwałych. Jeżeli w celu dostosowania lokalu do potrzeb firmy konieczna jest wymiana wyposażenia, wydatki na meble można zaliczyć do wartości początkowej obiektu i odliczyć jako środki amortyzacyjnych.

Remont lokalu użytkowego przed wpisaniem do ewidencji środków trwałych

Przy obliczaniu podatku dochodowego nieruchomości nabyte na cele komercyjne są wyceniane według wartości początkowej; wszystkie rodzaje zagospodarowania – remont, przebudowa i modernizacja podnoszą wartość nieruchomości. Odliczenia amortyzacyjne liczone są od wartości lokalu z uwzględnieniem kosztów zagospodarowania dokonanych przed wpisaniem nieruchomości do rejestru środków trwałych.

Remont lokalu firmowego – różnice w rachunkowości podatkowej

Inwestycje w remont lokalu wpisanego do rejestru środków trwałych pokrywają koszty uzyskania przychodów. Opcja ta nie dotyczy kosztów ulepszenia środków trwałych, ponieważ zmiany zwiększają wartość nieruchomości w stosunku do wartości w dniu przyjęcia do użytkowania, co wpływa na amortyzację.

Profesjonalne doradztwo

Euromed-Bud przestrzega zasad otwartości i przejrzystości: możesz skontaktować się z nami w przypadku jakichkolwiek pytań, uwag i sugestii, a jeszcze lepiej zamówić wstępne konsultacje, abyśmy mogli omówić wszystkie szczególności współpracy. Jeśli dokonujesz remontu lokalu usługowego po raz pierwszy i nie wiesz, za co się zabrać, chętnie doradzimy Ci we wszystkich kwestiach związanych z ulepszeniem nieruchomości firmowych:

 • pomożemy sformułować zadanie techniczne;
 • orientujemy w cenach i bezpłatnie obliczymy kosztorys podstawowy;
 • omówimy możliwości obniżenia kosztów operacyjnych;
 • dobierzemy certyfikowane materiały budowlane, niezawodny sprzęt i wysokiej jakości meble w rozsądnej cenie.

Po zakończeniu najmu lokalu

Jeśli przy zawieraniu umowy najmu nie uzgodniłeś z wynajmującym podziału kosztów naprawy, ale wyremontowałeś lokal na własny koszt, możesz ubiegać się o zwrot kosztów w ciągu roku od zwrotu. W takim przypadku Wynajmujący ma wybór – zachowaj ulepszenia ze zwrotem kosztów najemcy lub przywróć lokal do pierwotnego stanu.

Wykaz prac remontowych zaliczonych przez wynajmującego jako stale podnoszące wartość lokalu

Koszty remontu wynajmowanej nieruchomości, stale podnoszące jej wartość, mogą zostać zwrócone na podstawie faktur, oceny prac przez inspektora oraz sporządzonego kosztorysu metodą szczegółową i zweryfikowanego przez odpowiednie służby techniczne. Kosztorys nie może przekraczać średniego poziomu amortyzacji w bieżącym kwartale. Do zmian stale podnoszących wartość lokalu należą następujące prace:

 • wymiana drzwi wejściowych i wewnętrznych, profili okiennych i parapetów;
 • przebudowa jastrychu i wymiana posadzki (ponad 60% powierzchni pomieszczenia);
 • przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne, instalacja wodno-kanalizacyjna;
 • modernizacja instalacji wentylacyjnych, montaż mechanicznych instalacji wentylacyjnych;
 • ukryte rozprowadzenie sieci elektroenergetycznych (z osłoną i bez akcesoriów).

Koszt remontu lokalu użytkowego

Ceny za naprawę nieruchomości użytkowych różnią się w szerokim zakresie – liczy się zakres i złożoność pracy, cele remontu, specyfika lokalu i rodzaju działalności. Ostateczny koszt remontu lokalu usługowego jest obliczany indywidualnie dla każdego projektu; jednocześnie staramy się zmieścić się w wyznaczonym budżecie i zaoferować najlepszą cenę. Sprawdź szczegóły u konsultanta lub zostaw wniosek z prośbą o obliczenie wstępnego kosztorysu na stronie internetowej firmy, a my skontaktujemy się z tobą wkrótce!

Wybierz odpowiedni rodzaj prac i pakiet usług

Cena obejmuje robociznę i materiały

STANDARD
od 799 zł/m2
Pakiet idealnie pasuje na pierwsze mieszkanie jak i do mieszkań na wynajem
Montaż paneli
Malowanie ścian i sufitów
Hydroizolacja w łazience
Układanie płytek w łazience h 210 cm
Montaż drzwi
Montaż oświetlenia i włączników
Biały montaż
Montaż listew przypodłogowych
WYBIERAM
STANDARD +
od 999 zł/m2
Zachwycające wnętrza to nie zawsze drogie materiały, a często niebanalne pomysły architektów
Usługi w pakiecie «Standard», a także:
Szpachlowanie ścian i sufitów
Zmiany elektryczne
Układanie płytek w łazience h 240
Układanie płytek podłogowych w kuchni
Montaż listew przypodłogowych z płytek
Montaż mebli kuchennych
Sufity z płyt gipsowo-kartonowych
WYBIERAM
PREMIUM
od 1399 zł/m2
Dany pakiet pozwoli na zrealizowanie najśmielszych marzeń dotyczących Twojego wnętrza
Usługi w pakiecie «Standard+», a także:
Zmiany hydrauliczne
Montaż odpływu w łazience
Montaż mebli
Przebudowa
WYBIERAM
STANDARD
od 499 zł/m2
Budowa domu (konstrukcja, rama)
Fundament
Murowanie ścian
Montaż przegród
WYBIERAM
STANDARD +
od 799 zł/m2
Budowa do wykończenia
Budowa domu
Tynkowanie ścian
Elektryka
Hydraulika
Montaż drzwi wejściowych
Montaż okien
Montaż dachu
WYBIERAM
PREMIUM
od 1499 zł/m2
Budowa 'pod klucz'
Budowa do wykończenia
Projekt
Design
Wykończenie 'pod klucz'
WYBIERAM
STANDARD
od 999 zł/m2
Pakiet idealnie pasuje na pierwsze mieszkanie jak i do mieszkań na wynajem
Projekt
Design
Montaż paneli
Malowanie ścian i sufitów
Hydroizolacja w łazience
Układanie płytek w łazience h 210 cm
Montaż drzwi
Montaż oświetlenia i włączników
Biały montaż
Montaż listew przypodłogowych
WYBIERAM
STANDARD +
od 1199 zł/m2
Zachwycające wnętrza to nie zawsze drogie materiały, a często niebanalne pomysły architektów
Usługi w pakiecie «Standard», a także:
Szpachlowanie ścian i sufitów
Zmiany elektryczne
Układanie płytek w łazience h 240
Układanie płytek podłogowych w kuchni
Montaż listew przypodłogowych z płytek
Montaż mebli kuchennych
Sufity z płyt gipsowo-kartonowych
WYBIERAM
PREMIUM
od 1599 zł/m2
Dany pakiet pozwoli na zrealizowanie najśmielszych marzeń dotyczących Twojego wnętrza
Usługi w pakiecie «Standard+», a także:
Prace i materiały klasy premium
Nadzór autorski
Serwis przez 1 rok
Zmiany hydrauliczne
Montaż mebli
Przebudowa
WYBIERAM

25 obiektów - prace już oddane!
3 obiekty - trwają prace

Dlaczego warto wybrać EUROMEDBUD

1

Wąska specjalizacja

Wybór konkretnej specjalizacji potwierdza profesjonalizm naszego zespołu i kompetencje firmy w obszarze docelowym
2

Oferty pakietowe

Oferujemy korzystne stawki pakietowe i regularnie ogłaszamy oferty promocyjne dla nowych i obecnych klientów
3

Pełen zakres usług

Wykonujemy pełny cykl prac budowlanych i remontowych: od stworzenia projektu i opracowania projektu do oddania obiektu do użytku
4

Gwarancja jakości

Jesteśmy pewni niezawodności i trwałości oddanych przez nas obiektów, dlatego udzielamy gwarancji na wszelkiego rodzaju prace

Tworzenie indywidualnych projektów.
Zalecenia w doborze materiałów

Zamów projekt

 • Bezpłatny wyjazd na placówkę i konsultacje
 • Rekomendacje doświadczonych specjalistów
 • Dobór materiałów wysokiej jakości
 • Optymalizacja budżetu na realizację  O nas

  • Pełny cykl pracy i kontrola inżynierska. Kiedy jedna organizacja zajmuje się wszystkim - klienci są spokojniejsi!
  • Szybkie obliczanie kosztów. Spędzamy o 30% mniej czasu klienta niż średnia branżowa.
  • Utrzymujemy wysoką jakość i niezawodność usług. Przykłady konkretnych obiektów już oddanych do użytku.
  • Zastosowanie nie nowomodnych drogich materiałów, ale sprawdzonych i opłacalnych rozwiązań. Gwarancja na wszystkie rodzaje prac!
  • Stały koszt usług, który się nie zmieni! Sporządzenie kosztorysu i podpisanie umowy przed rozpoczęciem prac.
  • Nieobecność w zespole przypadkowych ludzi. Mamy bardzo inteligentnych facetów, którzy pracują i co roku stają się jeszcze mądrzejsi.

  Jak pracujemy?

  Przyjmujemy zgłoszenia i kontaktujemy się z klientem

  Sporządzamy kosztorys i uzgadniamy koszt

  Zatwierdzamy harmonogram prac i podpisujemy umowę

  Dostarczamy materiały i zabieramy się do pracy

  Sprzątamy po sobie i oddajemy obiekt do użytku

  Pozostają pytania?

  • Jeśli masz jakieś pytania, napisz do nas lub zadzwoń. Jeśli nie otrzymasz natychmiastowej odpowiedzi, oznacza to, że Twoja aplikacja jest w trakcie przetwarzania.
  • Utrzymujemy stały kontakt z naszymi klientami i klientami. Istnieje możliwość kontaktu przez e-mail lub telefon z różnymi działami firmy.
  • Informacje o wszystkich naszych promocjach i zniżkach w mediach społecznościowych. Zapisz się aby niczego nie przegapić!

  Zamów Konsultację